Zwłóknienie płuc

Zwłóknienie płuc

Na czym polega zwłóknienie płuc?
Zwłóknienie płuc polega na zwiększeniu ilości tkanki włóknistej w płucach. Fakt ten ma dwojakiego rodzaju konsekwencje. Po pierwsze, odkładanie się tkanki włóknistej pogarsza wymianę gazową w płucach, utrudniając dyfuzję. Po drugie, zwiększenie ilości tkanki włóknistej zmniejsza podatność (elastyczność) płuc. W sumie w wyniku zmian zwłóknieniowych postępuje utrudnienie oddychania, a w końcu rozwija się niewydolność oddechowa, czyli zmniejsza się ilość tlenu dostarczanego do tkanek ustroju.

Jakie są rodzaje zwłóknienia płuc?
Zwłóknienie płuc może występować jako samodzielna jednostka chorobowa (pierwotne zwłóknienie płuc). Często jednak stwierdza się zwłóknienie wtórne, stanowiące jeden z objawów innych chorób (np. zapalenia skórno-mięśniowego) lub rozwijające się wskutek działania leków, substancji chemicznych oraz napromieniowania. Na podstawie wyników badania wycinków płuca pod mikroskopem (badanie histologiczne) rozpoznaje się kilka rodzajów zwłóknienia płuc, różniących się przebiegiem i rokowaniem.

Jak rozpoznaje się zwłóknienie płuc?
Zwłóknienie płuc rozpoznaje się na podstawie badań obrazowych – tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości – oraz na postawie badań czynności płuc – spirometrii, pletyzmografii i badania dyfuzji. Ostateczne rozpoznanie ustala się na podstawie badania histologicznego wycinka płuca pobranego podczas bronchofiberoskopii, wideotorakoskopii lub innych zabiegów diagnostycznych.

Na czym polega leczenie zwłóknienia płuc?
Leczenie zwłóknienia płuc jest trudne i długotrwałe. Zazwyczaj stosuje się leki immunosupresyjne, to znaczy osłabiające czynność układu immunologicznego (odpornościowego). Istotną rolę w terapii odgrywają steroidy. W zaawansowanym stadium choroby pacjentom należy podawać tlen.

Jakie jest rokowanie w zwłóknieniu płuc?
Przebieg choroby zależy od jej rodzaju oraz od skuteczności stosowanych leków. Pomiędzy chorymi występują znaczne różnice: u części chorych zwłóknienie rozwija się latami, a w niektórych przypadkach postępuje szybko i w krótkim czasie może stanowić zagrożenie dla życia.

Podsumowanie
1. Zwłóknienie płuc to poważna choroba, polegająca na zwiększeniu ilości tkanki włóknistej w płucach.
2. Zwłóknienie płuc prowadzi do niewydolności oddechowej, czyli zmniejszenia ilości tlenu dostarczanego do organizmu.

Rate this post

Dodaj komentarz