Zawał serca

Zawał serca

Zawał serca oznacza obumarcie fragmentu mięśnia sercowego. Może do tego dojść w wyniku niedokrwienia wskutek zwężenia tętnic wieńcowych. Najczęstszą przyczyną zawału serca jest choroba niedokrwienna serca zwana chorobą wieńcową.

U większości ofiar zawału występuje ból zawałowy przyjmujący postać ucisku, gniecenia lub pieczenia w klatce piersiowej a szczególnie za mostkiem oraz po lewej stronie mostka. Ból ten wykazuje tendencję do promieniowania do rąk, szczególnie lewej oraz do szyi i żuchwy. U osób w podeszłym wieku, kobiet oraz chorych na cukrzycę dolegliwości związane z zawałem mogą być niecharakterystyczne. Zawał jest stanem zagrożenia życia i może prowadzić do zgonu. Chorzy z zawałem wymagają leczenia w warunkach szpitalnych a o możliwości zastosowania najnowszych terapii decyduje krótki czas od wystąpienia objawów do zgłoszenia się chorego.

Najczęstszymi sposobami leczenia świeżego zawału serca jest leczenie trombolityczne (rozpuszczanie za pomocą leku skrzepu zatykającego naczynie) oraz przezskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (“balonikowanie”).

Rate this post

Dodaj komentarz