Wstrząs

Wstrząs

Co to jest wstrząs?
Często lekarze opisując chorych w ciężkim stanie, mówią o wstrząsie. Co to pojęcie oznacza?
Definicja
Wstrząs to stan, w którym przepływ krwi w naczyniach krwionośnych jest niewystarczający do podtrzymania czynności najważniejszych narządów. Mówiąc prościej, jest to sytuacja, kiedy przepływ krwi z różnych przyczyn nie zaspokaja potrzeb najważniejszych narządów ciała człowieka.
Jakie są przyczyny wstrząsu?
Wstrząs może powstać z różnych przyczyn. Wyróżnia się:

• wstrząs krwotoczny – spowodowany utratą krwi w wyniku krwawienia
• wstrząs kardiogenny – rozwijający się wskutek nagłego pogorszenia wydolności serca
• wstrząs septyczny – powstający w wyniku ciężkiego zakażenia i rozwijania się drobnoustrojów we krwi
• neurogenny – powstający w konsekwencji uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

Jak leczy się wstrząs?
Leczenie wstrząsu zależy od jego przyczyny. Z reguły chorzy wymagają opieki w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

Jakie jest rokowanie we wstrząsie?
Szanse przeżycia zależą od rodzaju wstrząsu, współistniejących chorób i stanu pacjenta. Zawsze jest to stan bardzo poważny, oznaczający bezpośrednie zagrożenie życia.

Rate this post

Dodaj komentarz