Rozedma płuc

Rozedma płuc

Co to jest rozedma płuc?
Rozedmą płuc nazywamy stan nadmiernego upowietrznienia płuca z uszkodzeniem jego struktury. Ta skomplikowana definicja oznacza, że wskutek rozmaitych czynników dochodzi do zniszczenia rusztowania płuca zbudowanego z tkanki łącznej. Jak wiadomo, płuco składa się z pęcherzyków płucnych, czyli mikroskopijnych woreczkowatych struktur anatomicznych wypełnionych powietrzem. Pęcherzyki te oplata gęsta sieć drobnych naczyń krwionośnych. W pęcherzyku płucnym zachodzi wymiana gazowa – z powietrza pobierany jest tlen, a z krwi uwalnia się dwutlenek węgla. W rozedmie dochodzi do zniszczenia przegród łącznotkankowych dzielących pęcherzyki. Powstają duże pęcherze rozedmowe. Zwiększona ilość powietrza w klatce piersiowej nie oznacza niestety poprawy funkcjonowania układu oddechowego. Wprost przeciwnie, zmniejsza się czynna powierzchnia płuc, przez którą odbywa się wymiana gazowa.

Kto jest zagrożony rozedmą?
Największe ryzyko wystąpienia rozedmy płuc wiąże się z paleniem tytoniu. Rozedma płuc jest składową zespołu chorobowego o nazwie przewlekła obturacyjna choroba płuc, który rozwija się u znacznej części osób palących. Poza tym rozedma rozwija się w przebiegu niektórych chorób genetycznych, cechujących się niedoborem białek ochraniających tkankę płucną przed rozpadem; drobne ogniska rozedmy pojawiają się również w zwłóknieniu płuc.

Czym grozi rozedma płuc?
Zaawansowana rozedma płuc grozi ciężką niewydolnością oddechową, co jest równoznaczne z głębokim kalectwem.

Na czym polega leczenie rozedmy płuc?
Leczenie polega na zapobieganiu rozedmie – poprzez unikanie czynników ją wywołujących, czyli przede wszystkim palenia tytoniu – oraz na odpowiednim postępowaniu w chorobach prowadzących do rozedmy. Samej rozedmy płuc nie można leczyć, nie są bowiem znane czynniki, które mogłyby odtworzyć uszkodzoną strukturę płuca.
Chorym z zaawansowaną rozedmą płuc przez większą część doby podaje się tlen (przewlekła niskoprocentowa tlenoterapia). W przypadku bardzo dużych pęcherzy rozedmowych można rozważyć zabieg zmniejszenia objętości płuc, czyli chirurgiczne usunięcie pęcherzy znajdujących się na powierzchni płuca.

Podsumowanie
1. Rozedma polega na zniszczeniu struktury płuca i zwiększeniu ilości powietrza znajdującego się w klatce piersiowej.
2. Rozedma upośledza wymianę gazową w płucach i prowadzi do niewydolności oddechowej.
3. Jednym z najważniejszych czynników prowadzących do rozedmy płuc jest palenie tytoniu.
Rozedma to ciężka choroba układu oddechowego, prowadząca do niewydolności oddechowej – nie chcesz zachorować na rozedmę – nie pal!

Rate this post

Dodaj komentarz