Respirator

Respirator to skomplikowane urządzenie techniczne, zastępujące lub wspomagające działanie mięśni oddechowych pacjenta. Respirator stosuje się u chorych z niewydolnością oddechową. Urządzenie to wtłacza pod ciśnieniem powietrze do dróg oddechowych pacjenta, zastępując ruchy jego klatki piersiowej. Pozwala to na przeżycie osób z ciężkimi chorobami układu oddechowego, krążenia i układu nerwowego do czasu ustąpienia choroby. Respirator umożliwia zastąpienie własnego oddechu pacjenta (wentylacja kontrolowana) lub wspomaganie jego aktywności oddechowej (wentylacja wspomagana). Nowoczesne respiratory pozwalają na precyzyjne ustawienie wielu parametrów oddychania, takich jak: częstość i objętość oddechów, ciśnienie w drogach oddechowych czy stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej.

Do podłączenia respiratora niezbędne jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do dróg oddechowych chorego za pomocą intubacji lub tracheotomii. Wielu chorym, którzy źle znoszą narzucany przez respirator sposób oddychania, często podaje się leki uspokajające, nasenne i przeciwbólowe.

Rate this post

Dodaj komentarz