Próba wysiłkowa EKG

Próba wysiłkowa EKG

Badanie polegające na wykonywaniu ciągłego zapisu EKG u osoby wykonującej zwiększający się wysiłek. Najczęściej wysiłek polega na coraz szybszym marszu a następnie biegu po bieżni ruchomej, rzadziej wykorzystuje się w tym celu rower treningowy. Obserwacja zapisu EKG podczas wysiłku umożliwia wykrycie zmian charakterystycznych dla niedokrwienia mięśnia sercowego w przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Podczas wysiłku zwiększa się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i dlatego łatwiej wówczas wykryć niedokrwienie. Zapis z badania ocenia lekarz.

Badanie wykonuje się przede wszystkim u chorych z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej). Dodatni wynik, czyli stwierdzenie zmian niedokrwiennych umożliwia potwierdzenia rozpoznania choroby niedokrwiennej serca. Próbę wysiłkową można wykonać u chorych których stan zdrowia i sprawność fizyczna pozwala na marsz (lub kręcenie pedałami roweru).

Rate this post

Dodaj komentarz