Odwracalność

Odwracalność jest terminem odnoszącym się do obturacji (zwężenia) dróg oddechowych. Oznacza, że istnieje możliwość odwrócenia (cofnięcia) obturacji. Odwracalność obturacji oskrzeli jest cechą charakterystyczną dla astmy oskrzelowej.
Odwracalność ocenia się za pomocą próby odwracalności w spirometrii. Wykonuje się dwukrotne badanie spirometryczne. Pierwsze to badanie wyjściowe, stanowiące punkt odniesienia. Następnie choremu podaje się lek rozszerzający oskrzela i po upływie kilkunastu minut wykonuje kolejną spirometrię.
Stwierdzenie znaczącej poprawy w drugim badaniu w porównaniu z pierwszym oznacza, że istnieje odwracalność.

Rate this post

Dodaj komentarz