Morfologia krwi

Morfologia krwi

Rate this post

Morfologia krwi to jedno z najczęściej wykonywanych oznaczeń laboratoryjnych. Badanie to pozwala uzyskać wiele cennych informacji na temat stanu zdrowia danej osoby. Wiele osób chce rozumieć znaczenie symboli i liczb, z których składa się wynik badania, proszę jednak pamiętać, że niniejsze wyjaśnienie nie powinno służyć do samodzielnego interpretowania wyników badania morfologii krwi. Wynik tego badania należy zawsze okazać lekarzowi, który dokona jego fachowej oceny.

Krew człowieka składa się z komórek krwi i wody zawierającej rozmaite substancje: białka, cukry i tłuszcze. Woda stanowi około połowę objętości krwi; druga część to komórki krwi. Morfologii umożliwia policzenie komórek znajdujących się we krwi.

Najważniejsze komórki występujące we krwi

1. Krwinki czerwone, czyli erytrocyty (zazwyczaj stosuje się skrót E), zawierają białko (hemoglobinę) transportujące tlen. Ich zadanie polega na przenoszeniu tlenu z płuc do tkanek całego organizmu. Prawidłowa liczba krwinek czerwonych wynosi w przybliżeniu od 3,5 miliona do 5,2 miliona w jednym milimetrze sześciennym (3,5-5,2 mln/mm3) u kobiet i 4,2-5,4 mln/mm3 u mężczyzn. Liczba krwinek czerwonych poniżej dolnej granicy normy oznacza anemię. Wśród przyczyn anemii wymienia się: krwotok, nieprawidłowe żywienia, wyniszczenie organizmu, choroby przewlekłe, nowotwory, choroby nerek itp. Znacznie rzadziej obserwuje się zwiększenie liczby czerwonych krwinek, czyli poliglobulię. Do jej rozwoju przyczyniają się najczęściej przewlekłe choroby serca i płuc.

2. Krwinki białe, czyli leukocyty (L), to komórki, których zadaniem jest obrona organizmu przed zakażeniami. Komórki te stanowią jedno z ogniw układu odpornościowego (immunologicznego). Łączna liczba krwinek białych powinna wynosić 4,0-10,0 tys./mm3. Mniejsza liczba leukocytów wskazuje na osłabienie odporności i zwiększenie ryzyka zakażenia. Zwiększenie liczby leukocytów na ogół jest objawem zakażenia.

3. Płytki krwi, czyli trombocyty, umożliwiają prawidłowe krzepnięcie krwi. Ich liczba powinna wynosić 150-400 tys./mm3. Zmniejszenie liczby płytek sprzyja krwawieniom. Bardzo mała liczba płytek lub ich nieprawidłowe działanie prowadzą do ciężkiego upośledzenia układu krzepnięcia, zwanego skazą krwotoczną płytkową.
Inne parametry morfologii krwi

Hemoglobina (Hb, Hgb). Hemoglobina to białko transportujące tlen. Hemoglobina znajduje się w czerwonych krwinkach, jej ilość jest więc w pewien sposób zależna od liczby czerwonych krwinek. Stężenie hemoglobiny powinno wynosić 12-16 g w 100 ml krwi u kobiet (12-16 g/dl) i 14-18 g/dl u mężczyzn. Mniejsza ilość hemoglobiny we krwi jest objawem anemii (patrz wyżej).

Hematokryt (Ht, Hct). Hematokryt określa, jaki procent całkowitej objętości krwi stanowią krwinki. Prawidłowo wynosi 37-47% u kobiet i 40-54% u mężczyzn. Ponieważ największą objętość mają krwinki czerwone, wartość hematokrytu jest mocno związana z liczbą erytrocytów, a zmniejszenie tej wartości najczęściej jest objawem anemii.
W wyniku badania morfologii krwi zazwyczaj podaje się także inne parametry. Dane te są jednak bardzo szczegółowe i może je interpretować jedynie lekarz.

Jak się przygotować do badania morfologii?
Aby wynik badania był jak najbardziej wiarygodny, krew należy pobrać rano, na czczo. Przed pobraniem krwi nie można nic jeść ani pić co najmniej przez 6 godzin poprzedzających badanie, a najlepiej od poprzedniego wieczora.

Dodaj komentarz