Migotanie przedsionków

Na czym polega migotanie przedsionków?
Migotanie przedsionków należy do arytmii, czyli zaburzeń rytmu serca. Prawidłowo w prawym przedsionku serca powstają rytmicznie impulsy elektryczne. Bodźce te, przewodzone przez układ przewodzący serca do całego mięśnia sercowego, regulują jego cykl pracy, polegający na skurczu przedsionków, a następnie komór serca. W migotaniu przedsionków dochodzi do chaotycznego krążenia impulsów elektrycznych w przedsionkach serca. Impulsy te nie wywołują skutecznych skurczów przedsionków serca, które są niezbędne do prawidłowego napełniania. Co pewien czas jeden z bodźców przedostaje się do komór serca, wywołując ich nieregularne skurcze.

Jak powstaje migotanie przedsionków?
Migotanie przedsionków jest najczęściej spowodowane uszkodzeniem serca w wyniku choroby niedokrwiennej serca; ponadto może być skutkiem przeciążenia serca w konsekwencji nieleczonego nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń elektrolitowych, a zwłaszcza zbyt małego stężenia potasu. W rzadszych przypadkach migotanie wywołują wady serca, zatrucia lekami, niedotlenienie itp. Ocenia się, że w ciągu całego życia migotanie przedsionków występuje u co czwartej osoby.

Czy migotanie przedsionków jest groźne?
Z migotaniem przedsionków wiążą się dwa zasadnicze problemy: ograniczenie wydolności serca oraz ryzyko powstawania zakrzepów i zatorów.
Brak skutecznego skurczu przedsionków w przebiegu migotania utrudnia napełnianie komór serca krwią w czasie ich rozkurczu. Ocenia się, że w migotaniu przedsionków rzut serca, czyli ilość krwi, jaką serce może przepompować w ciągu minuty, zmniejsza się o około 30 procent. Ubytek ten ma szczególne znaczenie u chorych z już niewydolnym sercem.

Niemiarowa akcja serca i zaburzenie ciągłości przepływu krwi sprzyja także powstawaniu zakrzepów przy ścianach serca. Zakrzepy te mogą się urywać i płynąć z prądem krwi, grożąc zatorami. Szczególnie niebezpieczne są zatory tętnic mózgowych, prowadzące do udaru niedokrwiennego mózgu.
Jakie są objawy migotania przedsionków?

Wielu chorych w ogólne nie odczuwa niemiarowości serca, jednak większość czuje kołatanie serca, “potykanie” się serca, wypadanie pojedynczych uderzeń itp. Zmniejszenie wydolności serca może natomiast objawiać się ogólnym osłabieniem, omdleniami czy powstawaniem obrzęków. Migotanie przedsionków rozpoznaje lekarz na podstawie zapisu EKG.

Jak należy leczyć migotanie przedsionków?
Migotanie przedsionków można próbować przerwać za pomocą leków (kardiowersja farmakologiczna) albo prądu elektrycznego (kardiowersja elektryczna). W niektórych przypadkach, gdy nie jest możliwe umiarowienie rytmu serca, stosuje się leki ograniczające częstotliwość rytmu serca do około 90-100/min). Chorym z utrwalonym migotaniem przedsionków (migotanie utrzymujące się na stałe) podaje się leki przeciwzakrzepowe w związku z ryzykiem powstawania zakrzepów i zatorów.

Podsumowanie
1. Migotanie przedsionków to jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca, objawiające się nierównomiernym biciem serca.
2. Migotanie przedsionków upośledza pracę serca i wiąże się z ryzykiem wystąpienia zakrzepów i zatorów.
“Nierówno bijące serce to wystarczający powód, by zgłosić się do lekarza.”

Rate this post

Dodaj komentarz