Echokardiografia

Badanie echokardiograficzne, zwane w skrócie “echo”, to badanie ultrasonograficzne serca. Głowicę wysyłającą i odbierającą fale ultradźwiękowe umieszcza się między żebrami lub pod mostkiem chorego, tak aby ultradźwięki mogły przeniknąć w głąb klatki piersiowej. Echokardiografia umożliwia ocenę budowy i wydolności serca. Za pomocą tego badania można diagnozować wady serca (wrodzone i nabyte), uszkodzenie serca po zawale, oceniać siłę skurczu i grubość ścian serca, działanie zastawek itp.

Dzięki zastosowaniu techniki doplerowskiej, czyli zjawiska polegającego na zmianie długości fali odbitej od ruchomego obiektu (tutaj od płynącej krwi), można zmierzyć prędkość przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach. Komputer stanowiący element aparatu do echokardiografii umożliwia wyliczenie dodatkowych parametrów, takich jak ciśnienie krwi w naczyniach, stopień zwężenia lub niedomykalności zastawek. Dodatkowa zaleta badania echokardiograficznego to brak powikłań oraz łatwość przygotowania pacjenta.

Jakie są wskazania do wykonania badania echokardiograficznego?
Badanie to należy wykonać u wszystkich chorych po zawale serca, cierpiących na nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wady serca, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, niektóre choroby płuc, cukrzycę i itp.

Kto wykonuje badanie echokardiograficzne?
Badanie wykonują zazwyczaj specjaliści kardiolodzy lub interniści, choć mogą je wykonać także lekarze innych specjalności.

Rate this post

Dodaj komentarz