Defibrylator

Defibrylator

Defibrylator to urządzenie elektroniczne, które służy do wykonywania defibrylacji elektrycznej. Źródło zasilania defibrylatora stanowi akumulator. Urządzenie jest ponadto wyposażone w układy elektroniczne, służące do wytwarzania impulsu elektrycznego o wysokim napięciu i małym natężeniu oraz do sterowania i analizy zapisu EKG.
Nowoczesne defibrylatory umożliwiają monitorowanie wielu parametrów życiowych chorego poza zapisem EKG (np. pulsoksymetria), a także – dzięki zaawansowanym funkcjom elektrostymulacji – mogą pracować jako rozruszniki serca.

Istnieje również nowa grupa defibrylatorów o zautomatyzowanej obsłudze, którymi mogą się posługiwać ratownicy niezawodowi. Są to zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne (AED – Automated External Defibrillator). Urządzenia te są wyposażone w układy elektroniczne umożliwiające analizę zapisu EKG chorego. AED “kierują” czynnościami osoby obsługującej defibrylator za pomocą komunikatów ukazujących się na wyświetlaczu, zapalających się kolorowych lampek lub – w najnowszych urządzeniach – komunikatów głosowych. Wystarczy podłączyć defibrylator do chorego za pomocą kabli z samoprzylepnymi elektrodami, a dalsze czynności są konsekwencją wyniku analizy EKG wykonanej samodzielnie przez AED.

Zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne są rozmieszczane w miejscach publicznych, jak lotniska, dworce urzędy czy stadiony sportowe w ramach programów publicznie dostępnej defibrylacji. Ich wykorzystanie w reanimacji ofiar zatrzymania krążenia przez świadków zdarzenia, którzy ukończyli kurs obsługi AED, może znacznie poprawić szanse przeżycia w przypadku zatrzymania krążenia u niehospitalizowanego chorego.

Rate this post

Dodaj komentarz